«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Σ. ΡΟΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Συστήματα Δικτύων Ύδρευσης και Άρδευσης
Κατασκευή Συστημάτων Περιφράξεων για Διάφορες Εφαρμογές

Ανακύκλωση Πλαστικού, Πολυαιθυλενίου
και Πολυπροπυλενίου

Παραγωγή Σακούλας από
Αναγεννημένο Πολυαιθυλένιο

Αξιόπιστος εξοπλισμός, για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Η Σ.ΡΟΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. παράγει και εμπορεύεται μια πληθώρα προϊόντων, δίνοντας λύσεις σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Μέσω ενός πιστοποιημένου συστήματος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των προϊόντων.
Image

Ανακυκλωμένη πρώτη ύλη.

Ανακυκλώνουμε πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο παράγοντας αναγεννημένες πρώτες ύλες σε μορφή κόκκου.

hdpe recycle
ldpe recycle
pp recycle

Ποιότητα. Αποτελεσματικότητα. Ευελιξία.