ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Products

Με τις μετεωρολογικές συνθήκες να γίνονται ολοένα και πιο ευμετάβλητες, η χρήση θερμοκηπιακών καλλιεργειών επεκτείνεται ολοένα και σε περισσότερους τομείς της αγροτικής παραγωγής.

Η πλήρη γκάμα μας σε υλικά θερμοκηπίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Φύλλα κάλυψης θερμοκηπίου όλων των τύπων
  • Θερμοκουρτίνες
  • Φύλλα γραμμικής κάλυψης
  • Φύλλα απολύμανσης εδάφους
  • Υλικά κατασκευής γαλβανιζέ μεταλλικών σκελετών
  • Συστήματα άρδευσης για κάθε τύπο καλλιέργειας (συμβατικής/υδροπονίας)

Ειδικότερα