ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Products

Συνεργαζόμαστε στενά με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες πλαστικών τις χώρας μας παρέχοντας τους υπηρεσίες ανακύκλωσης των βιομηχανικών τους απορριμμάτων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου, μετατρέποντας τα σε πρώτες ύλες υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες.

Με αυτό τον τρόπο συμμετέχουμε ενεργά στην υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας